Memoriál generála G.A.Custera

      Memoriál generála G.A.Custera pořádá každoročně Václav Vydra

 

George Armstrong Custer

George Armstrong Custer (5. prosince 183925. června 1876) byl velitel kavalerie armády Spojených států v Občanské válce a indiánských válkách. Byl velitelem v několika bitvách Občanské války. Vedl Michiganskou brigádu, kterou během Občanské války nazýval Wolverines-Rosomáci. Byl poražen a zabit v bitvě u Little Bighornu, kde bojoval proti koalici domorodých indiánských kmenů, složené téměř výhradně z bojovníků kmenů Siouxů, Šajenů a Arapahů, vedenými náčelníky Siouxů, kterými byli Splašený kůň, Žluč a Sedící býk.

Custer se narodil v New Rumley v Ohiu. Jeho otcem byl Emanuel Henry Custer (18061892), farmář a kovář, matkou Marie Ward Kirkpatrick (18071882).

Za svého života měl Custer několik přezdívek. Mezi bílými byl znám jako Autie (podle jeho prvních dětských pokusů vyslovit své prostřední jméno), Armstrong, Fanny nebo Curley. Indiáni mu říkali Žlutý vlas (Yellow Hair) a Syn Jitřenky (Son of the Morning Star).

Jeho bratři Thomas Custer a Boston Custer zemřeli společně s ním v Bitvě u Little Bighornu, stejně jako jeho švagr a synovec. Měl ještě dva další sourozence, kterými byli Nevin Custer a Margaret Custer, dále měl ještě několik sourozenců nevlastních. Custerova rodina z otcovy strany pocházela z Vestfálska v Německu. Emigrovali do Ameriky v 17. století. Původní příjmení rodiny bylo „Küster“. Custer byl pátou generací potomků Němce Arnolda Küstera z Kaldenkirchen v Severním Porýní-Vestfálsku, který imigroval do Hanoveru v Pensylvánii.

Dívčí jméno Custerovy matky bylo Marie Ward. V roce 1823 se vdala za Israela Kirkpatricka, který zemřel v roce 1835. Když ovdověla, vdala se roku 1836 za Emanuela Henryho Custera. Její prarodiče, George Ward (17241811) a Mary Ward (Grier) (17331811), se narodili v Durhamu v severní Anglii a emigrovali do Spojených států. Jejich syn James Grier Ward (17651824) se narodil v Dauphinu v Pensylvánii a oženil se s Catherinou Rogers (17761829), jejíž dcera Marie Ward byla Custerovou matkou. Catherine Rogers byla dcerou Thomase Rogerse (narozen v Anglii 1742) a Sarah Armstrong, podle které měl George Armstrong Custer prostřední jméno.

Custer strávil svá chlapecká léta u své sestry a jejího muže v Monroe v Michiganu, kde navštěvoval školu McNeely Normal School, později známou jako Hopedale Normal College, v Hopedale v Ohiu, známou jako první koedukační vyšší školu pro učitele ve východním Ohiu. Na studia si Custer přivydělával rozvozem uhlí. Custer promoval na McNeely Normal School v roce 1856 a učil na škole v Ohiu.

Custer promoval na West Point, jako poslední v ročníku 34 kadetů v roce 1861, hned po začátku Občanské války. Takové studijní výsledky obvykle nejsou dobré pro zahájení kariéry, ale měl štěstí, že vznikla potřeba nových důstojníků. Jeho působení na akademii bylo problematické, a tak byl každý rok stále blíž k vyloučení kvůli častým proviněním, zejména kvůli žertování na účet ostatních kadetů.


              Bitva u Little Bighornu ( 1876 )          

 

    

Bitva u Little Bighornu byla střetnutím mezi armádou USA a válečníky indiánských kmenů Lakotů, severních Šajenů a Arapahů, která se odehrála dne 25. června 1876 v Montaně v USA.

Vojáky 7. kavalerie vedl podplukovník George Armstrong Custer. Indiáni útočili pod vedením náčelníka Oglalů Splašeného koně a náčelníka Hunkpapů Žluče. Střetnutí se pasivně zúčastnil rovněž duchovní vůdce Lakotů Sedící býk. Bitva skončila katastrofální porážkou Custerových oddílů. Jde o jedno z nejznámějších a nejkrvavějších střetnutí mezi indiány a bělochy, které bylo zvěčněno v řadě literárních děl, byť jeho reálný význam nebyl příliš velký. Jediný, kdo z Custerova oddílu bitvu přežil byl kůň Komanč, který se později stal doživotním čestným členem nové 7. kavalerie a podle zvláštního rozkazu ho nikdo nesměl osedlat nebo na něm dokonce jezdit.

USA získala na Mexiku území na západě Severní Ameriky. Brzy zde vyrostla města, ale s tím se objevil problém. USA chtěla postavit železnice k těmto novým osadám, ale mezi osady a východ světadílu se vklínila rezervace přidělená Indiánům na věčné časy a ta by musela být objížděna dlouhou oklikou vedoucí jižním směrem. Navíc bylo na území Siouxů nalezeno zlato tím byl na Siouxy vyhlášen konečný ortel. Smlouva se Siouxy šla stranou, zlato bylo důležitější. Indiáni se o tom dozvěděli a schopný šaman Sedící býk sjednotil několik kmenů Siouxů. Rozhodl se postavit na odpor a ne být zaháněn do stále menších rezervací

Washington vyslal generála Terryho, Gibbona a Crooka, aby indiány porazili. Generálové indiány podceňovali. Dostali totiž z Washingtonu zprávy, že povstalců je nanejvýš dva tisíce. Generál Terry se setkal s generálem Gibbonem západně od Little Big Hornu. Crook narazil na Siouxy u Bighornu, nebyly jich dva tisíce, ale patnáct tisíc. Crook Indiány odrazil, ale měl příliš velké ztráty na to, aby mohl v boji pokračovat, a proto se vrátil do Washingtonu. Terry a Gibon čekali na Crooka, ale když nedorazil, vyslali na průzkum sedmou kavalérii pod vedením podplukovníka George Armstronga Custera. Custer byl válečný hrdina z občanské války, kde dosáhl hodnosti generála. Po válce se ovšem USA potýkalo s množstvím generálů, a proto byl poměrně těsně před bitvou u Little Bighornu degradován na podplukovníka. Custer hrdě odmítl nabídku generála Terryho, že mu bude přiděleno ještě 300 mužů a 10 předchůdců dnešních kulometů. Custer se vydal k Little Bighornu. V jedné indiánské vesnici napadl pokojnou indiánskou slavnost, tím na sebe upozornil a indiáni proti němu poslali menší skupinu vojáků. Zanedlouho jeho zvědové narazili na Indiány.

Custer rozdělil svou armádu na tři části, chtěl v menším provést to, co chystali generálové. Custer ale nestihl provést obklíčení, Indiáni už 7. kavalérii napadli. První se s indiány střetl major Marcus Reno, chvíli držel své postavení, ale poté byl donucen se stáhnout na kopec za jeho postavení. Indiáni odjeli od Rena pryč a zamířili k ostatním skupinám. Custer byl překvapen indiánským bojem, myslel že Indiány se svou kavalérií snadno smete, ale nyní byla jeho skupina zničena. Z Custerových skupin přežila pouze ta Renova, kterou z nepřátelského území vysvobodil Terry. Terrymu již zřejmě došlo, že Crook byl poražen a proto se s Gibbonem vrátili. Siouxům vítězství moc nepomohlo, jelikož generálové se vrátili s posilami a Siouxy porazili. Podplukovník Custer byl oslavován jako hrdina, což si vždycky přál, i když podle většiny historiků udělal strašné chyby jako rozdělení armády na tři části, vyvraždění indiánské slavnosti a odmítnutí posil

Bitva u Little Bighornu

Trvání 25.6-26.6.1876 Místo Littl Bighorn River ,Montana

Vítězství spojených indiánských kmenů pod vedením Sedícího Býka, Splašeného Koně a Žluče, kteří měli 900 – 1800 bojovníků, v boji padlo 40 – 140 indiánů

Velitelé Spojených států George Armstrong Custer, Marcus Reno, James Calhoun, Frederick Benteen, kteří měli 31 důstojníků, 566 kavaleristů,      30 – 40 skautů, v boji padlo 270 kavaleristů, z toho bylo 16 důstojníků, 55 jich bylo zraněno



                                                                                           Zdroj: cs.wikipedia.org

Děkujeme Všem, kteří nám dodávají fota a videa k prezentaci na těchto stránkách...

aktualizováno: 08.07.2021 15:03:27
Kopírování je povoleno pouze pro soukromé využití, nikoliv pro obohacení a tvorbu zisku. Copyright © NORTH WESTERN TERRITORY 2011-2014