Indiánské války 2016

 

 

 

BITVA U BLÁTIVÉ ZÁTOKY

Battle of the Bay Muddy River

7. díl příběhů

POSLEDNÍ INDIÁNSKÉ VÁLKY

 

9. 7. 2016 Březno u Chomutova

 

https://youtu.be/7ltPtN5wtu4

 

https://youtu.be/vVjmBjb5bKw

 

https://youtu.be/N-W15E--GDc

 

https://youtu.be/nS3HP1BnJxY

 

https://youtu.be/ftDNmvcCMbg

 

https://youtu.be/ott_biyBopc

 

https://youtu.be/saXuXMh8VuU

 

             Mnoho vody uplynulo v řece Little Big Horn, roztál poslední sníh a na amerických prériích se neustále odehrává bezpočet střetů mezi původními obyvateli zvanými  indiáni a  stále větším počtem bělochů valících se za vidinou zlata a zabrání nekonečných prostor ladem ležící půdy. Jednou z hlavních tepen, důležitou pro dobývání a osídlování amerického severozápadu, byla veliká řeka Missouri, což v jazyce původních obyvatel znamená Blátivá řeka. Tato řeka odvodňuje velkou část Severní Dakoty a přímo protéká územím, které obývají indiáni početného kmene Siouxů. Dál směřuje na jihovýchod, až do místa u nynějšího města St. Louis, kde se spojuje s řekou Mississippi a tvoří tak největší řeku Spojených států. Vládne zde poměrně drsné vnitrozemské podnebí s velkými teplotními rozdíly mezi létem a zimou. Konec zimy vždy znamenal pro celou oblast období velikých povodní a jindy poměrně klidná a mělká řeka se rázem měnila v kalný veletok, který často měnil své koryto.

Původními obyvateli Severní Dakoty byli indiáni početného kmene Siouxů, kteří byli známí svou neústupností a bojovností. Jedním ze siouxkých kmenů byli také Dakotové, po nichž byla oblast pojmenována. Slovo „dakota“ znamenalo „přátelé“ či „spojenci“. Tito indiáni však nenáviděli bělochy, kteří sem přišli na počátku 18. století a snažili se jim vzít svobodu a jejich zem. Bělošští osadníci měli také zálusk na četná přírodní bohatství, která země ukrývala. Šlo především o zlato a diamanty. Docházelo tak k četným bojům, mnoho bělochů bylo zajato, mučeno a zabito. Tato lákadla do země přilákala mnoho kovbojů a banditů a původní indiánské obyvatelstvo bylo postupně úplně vytlačeno.

            Jsme v období někde mezi lety 1830 až 1880. Náš příběh se tedy odehrává asi před 160 lety. V této době doplouvají malé námořní lodě s nízkým ponorem až na střední tok Missouri. Spolu s kolesovými parníky, které jsou v této době velmi hojně využívaným a typickým dopravním prostředkem, tvoří velmi důležité dopravní prostředky pro osídlení těchto obrovských území. Nízký ponor lodím umožňuje zajíždění do některých slepých ramen řeky, kde vznikají malé přístavy s osadami tvořícími výchozí bod kolonizátorů.

Naše malá osada s přístavem, nazývaná prostě Blátivá zátoka, měla tu výhodu, že tady nad zátokou byl malý pahorek s pevností. Tato pevnůstka sloužila jako velký sklad různého materiálu a všeho, co mohli osadníci potřebovat. Od koní a povozů počínaje a pytli s moukou, nádobami, přikrývkami a obilím konče.

O tyto přístavy a vznikající osady měli velký zájem i původní obyvatelé plání – indiáni početného kmenového svazku Siouxů. Nelíbilo se jim, že právě odsud přichází na jejich území spousta bílých lidí, kteří zabírají veliká území a na nich zakládají pole a pasou dobytek. Časté nájezdy, při kterých bylo zabito mnoho bělochů a osady vypáleny, znamenaly sice pro bělochy těžké ztráty, ale nemohly zabránit tomu, aby lodní doprava spolu s budovanou železnicí pomohla k vyhubení obrovských bizoních stád a vytlačení indiánů z jejich území.

             Indiáni věděli, že každý příjezd lodí znamená přísun mnoha bílých lidí, ale také mnoha potřebných věcí. I tentokrát jsou v přístavu indiánští zvědové, aby po příjezdu jedné z plachetnic mohli předat zprávu svým válečníkům. Zdá se, že jedna loď opravdu vplouvá do slepého ramene, kde se stromy v úzkém korytě téměř dotýkají plachet. Chystá se přistát. Jak se bude dál příběh odehrávat? Dozvíte se to i vy, pokud se přijdete podívat…

                  Nabízíme však ještě jednu možnost. Přijď si i Ty zahrát v tomto příběhu - na jedné či druhé straně. Pozvi své známé a přátele. Zapomeň na okolní svět a ponoř se do vzdálené minulosti, jejíž součástí se můžeš alespoň na okamžik stát. Scénář celé akce je sepsán jako vodítko dějem a je jen na nás, jak ho budeme moci rozehrát. Vždy pro tyto hry platí, že čím je více účastníků, tím lépe celý děj a akce vypadá nejen pro diváky, ale hlavně pro nás. Scénář si projdeme a vyzkoušíme jako minulý rok den předem přímo na místě.

 

Podmínky účasti na akci „POSLEDNÍ INDIÁNSKÉ VÁLKY“ 

Každý účastník je povinen v zájmu bezpečnosti dodržovat a mít stále na mysli, že: 

- je nezbytně nutné dodržovat pokyny organizátorů celé akce - nejenom při vlastní bitvě

- je nezbytně nutné dodržovat režii celé akce, zejména však vlastní bitvy - s ohledem na její zdárný průběh a bezpečnost všech aktérů

- všichni účastníci jsou povinni mít a používat - zejména během akce - stylové a dobové oblečení a předměty

- střelbu je nutno vést mimo osobu nebo zvíře, které chcete zastřelit, nesmí se mířit na lidi a zvířata

- střelba šípy nesmí být vedena do lidí nebo koní, střelba palnými zbraněmi nesmí být vedena na hlavu lidí nebo koní

 

- chladné zbraně (šavle, tomahavky, kopí, sekery a další) jsou ostré repliky původních zbraní, nedají se nahradit, a tak je při kontaktu s nepřítelem (osobních soubojích) třeba dbát opatrnosti tak, aby nedošlo ke zranění  žádné z osob

 

Všechny pokyny a informace o akci najdete pouze na stránkách :

http://www.8kavalerie.cz/NORTH-WESTERN-TERRITORY.html

Případné další technické nebo organizační dotazy směřujte na e-mailové adresy organizátorů :

Čapawaha  :  ladislav.pleticha@seznam.cz                      Najman Pavel    :   jupinajman@seznam.cz   

 


Seznam registrovaných v roce 2016:

Indiáni:
  JMÉNO  PŘÍJMENÍ PŘEZDÍVKA KŮŇ TÝPÍ STAN PALNÉ ZBRANĚ
1 Ladislav Pleticha Čapawaha Ano Ano Ne Ano
2 Míla Pletichová Lasička Ne Ano Ne Ne
3 Václav Červenka Šošón Ne Ano Ne Ne
4 Romana Hajasová Tichá voda aneb Toulavá vlčice Ne Ano Ne Ne
5 Jiří Perkner Pérák Ne Ano Ne Ano
6 Zdeňka Perknerová Péračka Ne Ano Ne Ne
7 Miroslav Syrový Rozpáraný Míra Ne Ne Ano Ne
8 Oldřich Pliska Súnpi-Copánek Ne Ano Ne Ano
9 Tobiáš Pliska Malý bizon Ne Ne Ne Ne
10 Jolana Plisková Awanjanka Ne Ne Ne Ne
11 Stanislav Kadlec Kropenatá bederka Ne Ne Ne Ne
12 Pavel Eichler Pavouk Ne Ne Ne Ano
13 Bobina Belfínová + 2 Bobifarma Ne Ne Ano Ne
14 Tomáš Veselý Buvol Ne Ne Ne Ne
15 Zdeněk Beneš Kid - Ten který kráčí v dešti Ne Ne Ano Ano
16 Vladimír Dundr Bedna Bubák Ano Ne Ano Ano
17 Roman Hampl Thanhanka ska Ne Ano Ne Ano
18 Jakub Hampl Matohota čikala Ne Ne Ne Ne
19 Marcela Hamplová Mací Ne Ne Ne Ne
20 - 35 Pavel Rohel + 15 Sandy Ne Ano Ne Ano
36 Katka Gottwaldová Ahiya Čante Win (Zpívající srdce) Ne Ne Ne Ne
37 Jindřich Pittner   Ne Ne Ne Ano
38 Oldřich Hahn Bílá Vydra Ne Ne Ano Ne
39 Walter Giessmann Walda Ne Ne Ne Ano
40 Karel Špaček Všude poprvé Ne Ano Ne Ne
41 Lenka Myrtesová Myrteska Ne Ano Ne Ne
42 Jaroslav Moucha Špagi Yapehánska Ne Ano Ne Ne
43 Ladislav Andrle Bratránek Ne Ne Ne Ano
44 Soňa Votavová Yanka Iníla Win Sedí tiše Ne Ne Ne Ne
45 Miroslav Fuka Žirda  Ne Ano Ne Ano
46 Hana Fuková Hačawa Ne Ne Ne Ne
47 Růžena Netoličková Lstivá liška Ne Ne Ano Ne
48 Janek Zápala Wokalamba (starý dobrý) Janek Ne Ne Ano Ne
49 Miloš Nohl   Ne Ne Ne Ano
50 Luboš Vostatek kojoš Ne Ne Ano Ne
51 - 55 Vlčí smečka 5 osob   Ne Ano Ano Ano
56 Pavel Hupka Victorio Ne Ne Ano Ne
57 Miloslav Votruba Ulzana Ne Ne Ano Ano
58 Jan Kudělka   Ne Ano Ne Ano
59 Alena Mičková   Ne Ne Ano Ne
60 Anna Kudělková   Ne Ne Ne Ne
61 Josef Formánek Mato Ne Ne Ne Ne
62 Miluška Mrvková Metana Ne Ne Ne Ne
63 Jana Pletichová Sojka Ne Ano Ne Ne
64 Pavel Radil   Ne Ne Ne Ne
65 Lenka Radilová Světluška Ne Ne Ne Ne
66 Pavla Košťáková Rebelka Ne Ne Ne Ne
67 Josef Formánek Mato Ne Ne Ne Ne
68 Milan Židek   Ne Ano Ne Ne
69 Zuzana Stojanová   Ne Ne Ne Ne
70 Oloinka Doležilová Panenka Ne Ne Ne Ne
71 Stanislav Orban Stanley Ne Ne Ne Ne
72 Jiří Líčko Černá Brada Ne Ne Ne Ne
73 Margita Líčková Gigi Ne Ne Ne Ne
74 Jiří Alexander Pedrák Ne Ne Ne Ne
75 Marek Kvapil Sustak Mary Ne Ne Ne Ne
76 Josef Pajl Mnoho Lišek Ne Ne Ne Ano

 

Vojáci:

  JMÉNO  PŘÍJMENÍ PŘEZDÍVKA KŮŇ TÝPÍ STAN PALNÉ ZBRANĚ
1 Pavel Najman Zvíře Ano Ne Ano Ano
2 Ráfa Mašek Ráfa Ano Ne Ano Ano
3 Míša  Ráfová   Ano Ne Ano Ano
4 Ami Ráfová   Ano Ne Ano Ano
5 Mari Ráfová   Ano Ne Ano Ano
6 Jarda  Krupka   Ano Ne Ano Ano
7 Jirka Balvín   Ne Ne Ano Ano
8 Olaf Ketchupson čestný Olaf Ne Ne Ano Ano
9 Liška  Kečupovna Liška Ne Ne Ano Ano
10 Morris LaCroix Milosrdný Morris Ne Ne Ano Ano
11 Cletuss Horáček Slitovný Cletuss Ne Ne Ano Ano
12 Hanz Ketchupson Přístavní nalezenec Hanz Ne Ne Ano Ano
13 František Leden   Ne Ne Ne Ano
14 Markéta  Tomášová   Ano Ne Ano Ano
15 David Jařábek Jer Ano Ne Ano Ano
16 Josef Švestka Mattu Ne Ne Ano Ano
17 Dominik Kalaš Prachová opička Ne Ne Ne Ano
18 Jan  Šembera   Ano Ne Ne Ano
19 Daniel Pavel   Ano Ne Ne Ano
20 Martin Lhotský Márty Ne Ne Ano Ano
21 Míra Veselý Bizon Ne Ne Ne Ano
22 Tomáš Pánek   Ne Ne Ano Ano
23 Petr Maťha Tulák Parale Ne Ne Ano Ano
24 David Jeřábek Jer Ne Ne Ano Ano
25 Adéla Sůrová Ada Ne Ne Ano Ne
26 Jakub Sklenář Kubík Ne Ne Ano Ano
37 Jan Mráček Mac Ne Ne Ano Ano
38 Jerry Wolf Vlk Ne Ne Ano Ano
39 Jaroslav Krupka   Ano Ne Ano Ano
40 Michal Sotak Wesley04 Ne Ne Ne Ano
41 Jan  Nový Bidlo Ne Ne Ne Ano
42 Tomáš Saidl Hasič Ne ne Ne Ano
43 Honza Hák Jean Ne Ne Ano Ano
44 Vlastimil Opplt DědekDave Ne Ne Ne Ne
45 - 50 Jan Nový + 5 Bidlo Ne Ne Ne Ano
51 Jiří Nedvěd Sokol Ne Ne Ano Ne
52 Zdeněk Novák Smrťáček Ne Ne Ano Ne
53 Daniel Vejdovský   Ne Ne Ne Ano
54 Jakub Mojžíš Bobeš Ano Ne Ne Ano
55 Pavel Svoboda Flegma ne Ne Ne Ano

 

Civilisti:

  JMÉNO  PŘÍJMENÍ PŘEZDÍVKA KŮŇ TÝPÍ STAN PALNÉ ZBRANĚ
1 Šrefan Beťák   Ne Ne Ne Ano
2 David Solar Solík Ne Ne Ano Ano
3 Josef Procházka Pida Ne Ne Ano Ano
4 Petr Skála Skalka Ne Ne Ne Ano
5 Tomáš Brzuchanski   Ne Ne Ano Ano
6 Alena  Lednová   Ne Ne Ne Ne
7 Zdeněk Zika Nutela Ne Ne Ano Ano
8 Iveta Zemanová Ivetka Ne Ne Ne Ne
9 Markéta Zemanová Maky Ne Ne Ne Ne
10 Radka Švestková Kalašová   Ne Ne Ne Ne
11 Adéla Švestková Malá Vadra Ne Ne Ne Ne
12 Markéta Švestková   Ne Ne Ne Ne
13 Petr Soukup   Ne Ne Ne Ano
14 Katrin Jansen   Ne Ne Ano Ne
15 Kerstin Werner   Ne Ne Ano Ne
16 Tomáš Fiala Big pig Tom Ne Ne Ano Ano
17 Monika Adámková Blondýnka Ne Ne Ano Ne
18 Michaela Adámková Miška Ne Ne Ano Ne
19 Renata  Stopková Stojí s Pěstí Ne Ne Ne Ne
20 Květoslava Stopková   Ne Ne Ne Ne
21 Hana Pánková   Ne Ne Ne Ne
22 Dana Kabeláčová   Ne Ne Ano Ne
23 Štěpánka Maťhová Štěpi Ne Ne Ano Ne
24 Barbora Maťhová Barča Ne Ne Ano Ne
25 Krystýna Honomichlová Kiki Ne Ne Ano Ne
26 Eliška Březinová Dorot Ne Ne Ano Ne
27 Iveta Šmídová Ivča Ne Ne Ne Ano
28 Tomáš Šmíd Tom Ne Ne Ne Ne
29 Brian Bílek   Ne Ne Ne Ne
30 Marie Bydžovská   Ne Ne Ne Ne
31 Lucie Mikušková Lus Ne Ne Ano Ne
32 Lukáš Latta Lattys Ne Ne Ano Ne
33 Barbora Sklenářová Studlová Baruš Ne Ne Ano Ne
34 Jana Vaníčková Janinka Ne Ne Ano Ne
35 Blanka Wolf Kytina Ne Ne Ano Ne
36 Aneta Jeřábková Aný Ne Ne Ano Ne
37 Jan Krajnik   Ne Ne Ne Ano
38 Veronika Lukavecká Verča Ne Ne Ano Ne
39 Miroslav Hrubý Mirek Ne Ne Ano Ne
40 Kuba Kabeláč Kuba Ne Ne Ano Ne
41 Jana Kulhanová Jenny Ne Ne Ne Ne
42 Petra Havlová Péťa Ne Ne Ano Ne
43 Jitka Háková   Ne Ne Ano Ne
44 Terezka Háková Veverka Ne Ne Ne Ne
45 Filip Hák Koláč Ne Ne Ne Ano
46 Petr Shantal Hvězdář Ne Ne Ano Ne
47 Nikola Ekrtová Prcek Ne Ne Ano Ne
48 Daniela Vencláková   Ne Ne Ne Ne
49 Lucie Sedláčková   Ne Ne Ano Ne
50 Anna Sedláčková  Anie Ne Ne Ne Ne
51 Dana Cerhanová   Ne Ne Ne Ano

 

Desperáti:

  JMÉNO  PŘÍJMENÍ PŘEZDÍVKA KŮŇ TÝPÍ STAN PALNÉ ZBRANĚ
1 Peter Stary Old wild Pitt Ne Ne Ano Ano
2 Sven Johst Momo Ne Ne Ano Ano
3 Jens Vader US Brigade General Larett McFisher Ne Ne Ano Ano
4 Sibylle Vester Kathy Ne Ne Ano Ano
5 Simone Kubovy Josi Ne Ne Ano Ne
6 Maik Blath Undertaker Ne Ne Ano Ano
7 Antje Horn   Ne Ne Ne Ne
8 Michael Kaiser Doc Ne Ne Ano Ano
9 Uwe Schlegel Messer Jockel Ne Ne Ne Ano
10 Hans Lunze Old Men Ne Ne Ano Ano
11 Frank Adam Grazy Bell Ne Ne Ne Ano
12 Steffen Bretschneider Dirty Svene Ne Ne Ano Ano
13 Zdenek Paulik Bojs Ne Ne Ne Ano
14 Jens Schulz Marquise de Sanufatre Ne Ne Ano Ano
15 Hans Joachim Fadd Ne Ne Ne Ano
16 Tonda Kabeláč Vřískot Ne Ne Ne Ano
17 Radek Stopka Frank Ne Ne Ne Ano
18 David Maťha DODO Ne Ne Ano Ano
19 Jindřich Pajer Pajda Ne Ne Ano Ne
20 Eva Adasková Majda Ne Ne Ano Ne
21 Zdeněk Bílek Barbar Ne Ne Ano Ano
22 Pavel Janovský Jezevec Ne Ne Ne Ano
23 Jiří Kočí Kocour Ne Ne Ne Ano

 

 

Kopírování je povoleno pouze pro soukromé využití, nikoliv pro obohacení a tvorbu zisku. Copyright © NORTH WESTERN TERRITORY 2011-2016

 

Děkujeme Všem, kteří nám dodávají fota a videa k prezentaci na těchto stránkách...

aktualizováno: 24.05.2023 16:56:47
Kopírování je povoleno pouze pro soukromé využití, nikoliv pro obohacení a tvorbu zisku. Copyright © NORTH WESTERN TERRITORY 2011-2014