Indiáni - WAKALAPI OYATE


KDO JSME A NĚKTERÉ Z NAŠICH AKCÍ

Je u nás málo těch, kteří neslyšeli nikdy nic o prérijních Indiánech. V naší zemi je mnoho nadšenců, kteří se zajímají o tento kus americké historie  –  objevování  a  dobývání dnešních oblastí USA , v první řadě hlavně o prostory Velkých plání a Skalistých hor. Tato oblast dala podnět k nespočetnému množství  filmů o Divokém západě a ještě většímu množství  knih. Ovlivněni z velké části romantikou se různé skupiny , nejen u nás ale i v celé Evropě a můžeme říci na celém světě,  věnují  jako cowbojové, trappeři , vojáci nebo indiáni tomuto období a mnohdy se jim to stává i životní náplní
V tomto duchu jsme i my , členové Kávového spolku  Wakalapi Oyate a mnoho našich přátel , propadli tomuto „ koníčku “. V čele spolku stojí náčelník Čapawaha . Wakalapi Oyate je spolek založený v duchu indiánských tradic  . Jedná se o  skupinu lidí věnujících se indiánské historii nejen například studiem  literatury , muzejních exponátů a podobně , ale hlavně ověřováním získaných vědomostí v praxi při různých setkáních a na tábořeních v přírodě. Spolek sdružuje členy rodin z různých koutů republiky a společně s neustále se rozrůstajícím  množstvím přátel kteří mají stejný nebo podobný způsob smýšlení . Stává se proto, že v indiánské osadě , která čítá až 15 stanů a mnoho dalších dobových přístřešků je více jak 70 osob . Naše aktivity se nesou v duchu poznání základů života prérijních Indiánů a vše táboře odpovídá nejvyšší  možné míře podobě skutečné indiánské vesnice z přelomu 18. století . Nejedná se ovšem o ortodoxní až fanatické dodržování nějakých vykonstruovaných zásad , ale je kladen  důraz na pohodu a rozumná pravidla táboření pro osadníky při zachování stylovosti. 

Na našich akcích pro veřejnost se setkáváme s řadou otázek směřujících k naší činnosti a indiánům všeobecně . Jejich tolik , že nejsme schopni na všechny přímo odpovědět . Proto jsme se rozhodli , že kromě jiného budeme o našich akcích informovat právě na stránkách North Western Territory o.s. , protože mnoho z nich pořádáme nebo se  společně účastníme. Kromě toho budeme pokračovat ve zveřejňování jednoduchých , ale i složitějších návodů na zhotovení různých věcí denní potřeby indiánů pro všechny , kdo by si chtěli takovéto věci pořídit a neví jak na to . Myslíme si , že v souvislosti s tím by bylo dobré , kdybychom i ostatním sdělili svoje vědomosti a nebo zprostředkovali dostupné informace o původních obyvatelích Amerického kontinentu .

   
                                  
 

 

Děkujeme Všem, kteří nám dodávají fota a videa k prezentaci na těchto stránkách...

aktualizováno: 08.07.2021 15:03:27
Kopírování je povoleno pouze pro soukromé využití, nikoliv pro obohacení a tvorbu zisku. Copyright © NORTH WESTERN TERRITORY 2011-2014