Indiánské války 2021

 

 

,, POSLEDNÍ INDIÁNSKÉ VÁLKY  2021,,

 

10. 7. 2021

 

 

Tento termín je samozřejmě závislý na vývoji budoucí situace a opatřeních,

 

která budou platit.

 

Pevně však věříme, že situace bude příznivá a "Poslední indiánské války"

 

se v roce 2021 v tomto termínu uskuteční.

 

 

O všech změnách vás budeme zde informovat. 

 

 


 

Každý účastník je povinen v zájmu bezpečnosti dodržovat : 

- pokyny organizátorů celé akce , tedy nejenom při vlastní bitvě

- režii celé akce zejména však vlastní bitvy s ohledem na její zdárný průběh bezpečnost aktérů

- všichni účastníci jsou povinni mít a používat zejména během akce stylové – dobové oblečení a předměty

- při střelbě se nesmí přímo mířit na lidi a zvířata

- manipulace se zbraněmi mimo vyhrazený prostor akce je ZAKÁZÁNA !

- střelba šípy nesmí být vedena do lidí nebo koní, střelba palnými zbraněmi nesmí být vedena na hlavu lidí nebo koní

- chladné zbraně ( šavle , tomahavky , kopí, sekery a další ) jsou ostré repliky původních zbraní, nedají se nahradit a tak je při kontaktu s nepřítelem ( osobních soubojích ) nutno dbát opatrnost i tak aby nedošlo ke zranění  žádné z osob

- jezdci na koních musí ovládat svoje zvíře tak, aby nedošlo ke zranění nikoho ze zúčastněných , tedy ani koně , pokud si nejste jisti že koně ovládáte i při náhlém výstřelu z děla, raději se do bitvy nehlaste

- pokud budete chtít být v akci jako jezdec na kterékoliv straně, je nutné ovládat koně jednou rukou tak , aby jste mohli v druhé ruce mít zbraň (kopí , tomahawk , pušku, šavli … ) a mohli bojovat na kontakt s protivníkem

- nelze se jen tak projíždět , koně musí být naučeni zvládat výstřely z děl, pušek , mávání různými  předměty , křík  , oheň a výbuchy pyrotechniky , případně jiné efekty , velmi dobře zvažte jestli přivezete s sebou hřebce

- palné zbraně se smí používat pouze kategorie ,,D,,

- všechny zbraně používané na akci podléhají registraci na místě a musejí být před akcí předloženy  k evidenci

- koně používané na akci musí mít udělané krve a očkování  pro tento rok a obojí musí být uvedeno v dokladech koně

- doklady koní na akci musí být předloženy k evidenci ihned při příjezdu do prostoru konání akce Pavlu Najmanovi 

- scénář i jednotlivé části doprovodného programuj u mohou organizátoři měnit a upravovat podle podmínek na místě. Kromě organizátorů nesmí do organizace akce nikdo jakýmkoliv způsobem zasahovat .

- v prostoru pro ustájení koní ve výbězích nesmí být stavěny žádní ubytovací jednotky ani stany , karavany , stanové přístřešky a podobně . Povolené je pouze parkování přepravníků na dopravu koní .

 

Od každého , kdo se chce akce aktivně zúčastnit potřebujeme, aby se přihlásil na stránkách  Spolku NORTH WESTERN TERRITORY  vzhledem k možnosti úpravy scénáře a zajištění technického zázemí. Do přihlašovac tabulky uvádějte jako kdo se zúčastníte bitvy (indián, voják, osadník, domobrana a pod.). U položky teepee se uvádějte jen pokud stan skutečně budete stavět. Dopravujeme spoustu tyčí navíc které se tam potom válí a ničí se . 

 

Registraci na bitvu 2021

 

můžete provést sami editací na odkazu do tabulky:

 

SEZNAM REGISTROVANÝCH

 

nebo

 

vyplněním formuláře

 

FORMULÁŘ

 


 GOLD IN BLACK HILL’S

   Zlato v Black Hill’s 

 

scénář

Předmluva:

      Píše se rok 1874, je 2. července. A tehdy ještě podplukovník George Armstrong Custer se vydává se svou kavalérií na území Black Hill’s v jižní Dakotě. Má tu mapovat terén pro výstavbu budoucí železnice a zároveň ověřit možnost těžby zlata v této krajině.

       

Obraz 1:

     V Black Hill’s žije několik mužů v malé osadě, kteří se snaží zbohatnout nálezem zlata. Z toho nejsou indiáni nijak nadšeni, jelikož se běloši nachází blízko jejich posvátných míst. Ale protože je bělochů málo, neobávají se narušení svého území. Poblíž osady je malá vojenská posádka s opevněním a v ní pár vojáků, kteří mají dohlížet na klid v teritoriu.

    Po několika neúspěšných pokusech se na zlatokopy usměje štěstí a narazí na bohatou žílu a vypuká zlatá horečka. Do Black Hill’s přijíždí karavana osadníků a zlatokopů. Z důvodu neznalosti terénu a špatného vedení se dostávají na posvátné území indiánů. Těm dochází trpělivost a útočí na přijíždějící karavanu.

   Po krátkém boji přijíždí kavalerie v čele s Georgem Armstrongem Custerem, která má kvůli zlaté horečce posílit posádku pevnosti a zasahuje do nerovného boje ve snaze pomoci osadníkům. Úspěšně se jí podaří útok indiánů odrazit a připojuje se ke karavaně, aby jí bezpečně doprovodila do zlatokopecké osady. Tam se Custer s osadníky rozloučí a dává kavalerii povel k odjezdu do nedaleké pevnosti. Noví osadníci se vítají se stávajícími a začínají s výstavbou dalších obydlí.

   Po příjezdu do pevnosti je velitelem vyslán posel se zprávou o stupňujících se problémech s indiány a s žádostí o další rozkazy k řešení této situace.

 

Obraz 2:

        Noví osadníci začínají budovat osadu a rozjíždí se těžba zlata v již vyhloubených dolech. Před pevností probíhá vojenský výcvik a kavalerie odjíždí na hlídku po okolí. Jelikož v osadě zlatokopů dochází zásoby masa, rozhodli se najatí stopaři, v čele se zkušeným lovcem Tomem Hornem, vyrazit na nebezpečný lov na indiánské území. Po úspěšném lovu a zatíženi vahou statného srnce, se rozhodnou zkrátit si cestu do osady. Bohužel přímo přes posvátné pohřebiště indiánů, kde odpočívá jejich milovaný náčelník Čapawaha Tanka. Toho si všimnou dva indiánští stopaři a snaží se bělochy vyhnat z posvátné půdy. V nastalé potyčce Tom jednoho z indiánů zastřelí. Druhému se podaří uniknout a vrací se do vesnice, kde přednese radě starších, co se stalo. Tato zpráva vyvolá vlnu nevole, zejména u mladých bojovníků. Proto se rozhodnou pomstít porušení dohod útokem na osadu zlatokopů a vojenské opevnění. Lovci se vrací do osady, kde vypráví, co se stalo a varují osadníky před možnou odplatou indiánů. Zlatokopové předávají tuto informaci i vojákům. V osadě i ve vojenské pevnosti se připravují na možný útok indiánů. Ženy a děti z osady se přesouvají do bezpečí vojenského opevnění.

 

Obraz 3:

        Indiáni útočí na osadu a vojenské opevnění. Do vojenského opevnění se jim nedaří dostat, avšak osada je nechráněná a výpady indiánských válečníků jsou úspěšné. Osadníci se brání vším, co mají k dispozici, ale s nevelkým úspěchem. Na pomoc však přijíždí kavalerie vracející se z hlídky. Indiáni jsou po krátké bitvě odraženi a stahují se do vesnice. Custer vydává povel k nástupu a následnému přesunu jednotky do pevnosti. Před vjezdem do pevnosti je informován jejím velitelem, že útok indiánů byl neúspěšně podniknut i na pevnost. V danou chvíli se vrací posel s rozkazem o přemístění indiánů do rezervace. Dále informuje, že rada starších již byla vyrozuměna o jednání na neutrální půdě.                                      

 

Obraz 4:

   Custer doprovázen jízdní hlídkou se vydává na místo rokování, aby s indiány dohodl jejich přesun do nedaleké rezervace.

   Rada starších vědoma si vojenské síly, kterou skýtá pevnost, se rozhodne zúčastnit se rokování. Kmenoví náčelníci doprovázeni několika bojovníky se vydávají na předem smluvené místo. Hodlají s Custrem rokovat o možné dohodě, aby byl znovu nastolen mír. K rokování byli přizváni i zástupci zlatokopecké osady.

   Všichni se setkávají na smluveném místě mezi osadou a táborem. Jednání však probíhá neuspokojivě. Custer nepřipouští mírovou dohodu, jelikož rozkaz zní přesunout indiány do rezervace. Kmenoví náčelníci nesouhlasí a odvolávají se na smlouvu z Laramie, kde jim bylo toto území přislíbeno. Odmítají se rozkazu o přesunu podřídit. Custer, rozhořčen neúctou indiánů k uniformě a armádnímu rozkazu, jim dává ultimátum ohledně jejich rychlého přemístění do rezervace. Nasedá na koně a odjíždí i s doprovodem k pevnosti.

  Pobouření náčelníci se vrací zpět do tábora. Na jednacím místě tak zůstávají pouze mladí válečníci a osadníci.

   V tom mladý indiánský lovec v Tomovi poznává onoho muže, který při potyčce u pohřebiště zastřelil jeho druha. Dochází mezi nimi ke střetu a Tom indiána postřelí. Rozzuření válečníci se na Toma vrhnou. V nastalém zmatku zbytek osadníků prchá do osady. Indiáni přemoženého Toma skalpují a ponechávají ho na místě jeho osudu. S postřeleným druhem se navrací do tábora, kde už to vře a všichni se připravují na konečný boj. Vědí, že jestli nepobijí osadníky i armádu, budou muset své území opustit. 

 

Obraz 5:

  Indiáni v bojové náladě vyrážejí do osady zlatokopů. Mají jediný cíl, všechny osadníky navždy umlčet. Jen tak jim může být zachováno jejich území. Nemají tušení, že příliv nových osadníků je už nezastavitelný a jejich dny, jako svobodného národa, jsou nenávratně pryč. Ve vesnici zůstávají jen starší a děti.

   V osadě zatím řeší, jak indiánům jejich brutální čin oplatit. Nemají ani tušení, že jsou již obklíčeni množstvím indiánů, kteří se chystají zaútočit.

   V tu chvíli se indiánští válečníci vrhají na osadu. Zabíjí každého, koho potkají, muže, ženy i děti. Nikdo nesmí přežít. Osadníci se snaží bránit, ale jsou zaskočeni rychlým útokem. V rozestavěné osadě není moc míst, kam se uchýlit. Díky zápalným šípům spousta stanů začíná hořet.

   Náhle vzduch protne obrovský výbuch. Jednomu z indiánů se podařilo podpálit sklad se střelným prachem určeným na odstřelování dolu.

   Tento výbuch je tak mohutný, že je viditelný i v nedaleké pevnosti. Armáda na nic nečeká a vedena Custrem se okamžitě vydává na pomoc osadníkům.

   Jízda se do osady dostává jako první a nemilosrdně likviduje jednoho indiána za druhým. Když dorazí pěchota, přesouvá se kavalerie do indiánského tábora, kde zabijí všechny, co v táboře zůstali. Poté se vrací do osady, aby znovu podpořila své pěší jednotky, které mezitím utrpěly znatelné ztráty. Nachází jen pár nejlepších indiánských bojovníků, kteří před jízdou prchají do divočiny. Ta je pronásleduje. NIKDO NESMÍ PŘEŽÍT!

 

Dovětek:

            Nález bohaté žíly zlata v nedalekém Deadwoodu rozpoutal zlatou horečku. Nezastavitelný je příval osadníků a zlatokopů, kteří takříkajíc na kostech budují nové a nové osady a města. Nenávratně tak mění krajinu indiánů a bizonů………..

 

 

Děkujeme Všem, kteří nám dodávají fota a videa k prezentaci na těchto stránkách...

aktualizováno: 07.05.2021 14:53:13
Kopírování je povoleno pouze pro soukromé využití, nikoliv pro obohacení a tvorbu zisku. Copyright © NORTH WESTERN TERRITORY 2011-2014