Indiánské války 2022

,, POSLEDNÍ INDIÁNSKÉ VÁLKY 2022,,

FORT PHIL KEARNY 1867 

Březno u Chomutova

9. 7. 2022

 

V zájmu bezpečnosti je každý účinkující

"Posledních indiánských válek" 2022 povinen

 

● Dodržovat pokyny organizátorů celé akce, tedy nejen při vlastní bitvě. Například se zúčastnit společného seznámení se se scénářem a nácvik.

● Dodržovat režii celé akce zejména vlastní bitvy s ohledem na její zdárný průběh a bezpečnost aktérů.

Každý účastník zná svého velitele / náčelníka, jehož pokyny respektuje.

● Scénář je svatý! Scénář i jednotlivé části doprovodného programu může měnit a upravovat podle podmínek na místě jen organizační tým. Nikdo jiný nesmí do organizace akce jakýmkoliv způsobem zasahovat.

● Svou roli každý účinkující hrajte především ke své i divácké spokojenosti.

● Bitva je divadlo pro diváka, proto se každý účinkující musí snažit celou dobu hrát svoji roli. Reagovat na zásahy (včetně protivníkových šípů a výstřelů palných zbraní), hrát otřesení, zranění a strach. Třeba je i pomáhat zraněným kamarádům (a při té příležitosti se přesvědčit, jestli nejsou zranění doopravdy). Pokud zaútočí nepřítel, je třeba ustoupit spořádaně spolu s jednotkou/skupinou bojovníků; není-li to možné, utéct na vlastní pěst a pak se snažit co nejdříve k jednotce/skupině bojovníků zase připojit. V případě, že se přesto účinkující dostane do přímého kontaktu s nepřítelem a není vybaven na boj zblízka, má povinnost nechat se bez jakéhokoliv odporu scénicky a bezpečně zabít.

● Všichni účinkující jsou povinni mít a používat zejména během akce stylové – dobové oblečení a předměty (věrohodné repliky). Je třeba, aby se každý zamyslel nad svým kostýmem, zbrojí a zbraní, jsou dobové a místně vhodné pro rok 1867.

● Žádný účinkující nesmí narušovat program nevhodnou činností – například pořizovat si selfie během bitvy.

● MANIPULACE SE ZBRANĚMI MIMO VYHRAZENÝ PROSTOR AKCE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA! Zdraví druhých i své je třeba chránit.

● Při střelbě se nesmí přímo mířit na lidi a zvířata!

● Střelba šípy nesmí být vedena do lidí, nebo koní! Nesmí být vedena ani směrem k divákům! Nestřílí se ani do shluku bojovníků, kteří se právě věnují boji tváří v tvář, nebo do prostoru, kam střelec nevidí.

● Při bitvě si všichni hrají na válku a se 3 šípy v toulci je bojová hodnota jedince zanedbatelná (doporučený počet šípů 15 ks a více). Používají se výhradně šípy s vyměkčenou hlavicí – „bambuláky“. I tak musí být šíp opatřen letkami a dostatečným zářezem.

● Je třeba koukat, kam se šlape. Na zemi leží spolubojovníci, ale i poztrácená výstroj či šípy. Pokud účinkující sám leží jako mrtvola, měl by se snažit chránit hlavu a uvelebit se tak, aby se dostatečně kryl. Může na něj někdo další upadnout. Hrozí pak i zlomeniny...

● Šípy je možno v bitvě sbírat.

● Po bitvě je třeba posbírat všechny šípy v dohledu, ne jen své, a donést je na předem určené místo. Totéž platí o poztrácených částech výstroje a výzbroje.

● Kdo se chce zúčastnit bitvy jako střelec z palné zbraně kategorie „D“, musí mu být 18 let a více.

● Střelba palnými zbraněmi nesmí být vedena na hlavu lidí nebo koní! Při střelbě na nepřítele se doporučuje mířit „na chlapa, který stojí na chlapovi, na kterého jako pálím“.

● Palné zbraně se smí používat pouze kategorie „D“. Musí být označeny tormentační značkou, pokud je skrytá, musí majitel předložit tormentační protokol.

● Všechny zbraně používané během akce podléhají registraci na místě. Musejí být před akcí předloženy k evidenci!

● U ručních palných zbraní je zakázáno používat ucpávky.

● Chladné zbraně (šavle, tomahavky, kopí, sekery a další) jsou ostré repliky původních zbraní, nedají se nahradit! Při kontaktu s nepřítelem / v osobních soubojích je nutno být opatrný, aby nedošlo ke zranění žádné z osob ani koní.

● Jezdci na koních musí ovládat svoje zvíře tak, aby nedošlo ke zranění nikoho ze zúčastněných (lidí i ostatních koní). Pokud si jezdec není jist, že svého koně jistě ovládáte v jakékoli mezní situaci, raději se do bitvy nenahlásí.

● Všichni účinkující jezdci musí umět ovládat svého koně jednou rukou, aby mohli mít v druhé zbraň (kopí, tomahawk, pušku, šavli…) a mohli bojovat na kontakt s protivníkem.

● Není možné se jen tak projíždět z jedné strany bitvy na druhou! Koně musí být naučeni zvládat výstřely z děl, pušek, mávání různými předměty, křik, oheň a výbuchy pyrotechniky, nebo jiné efekty. Velmi dobře zvažte, jestli přivezete s sebou hřebce!

● Koně používané během akce musí mít udělané krve a očkování pro tento rok a obojí musí být uvedeno v dokladech koně.

● Doklady koní musí být předloženy k evidenci ihned při příjezdu do prostoru konání akce Pavlu Najmanovi.

● V prostoru pro ustájení koní ve výbězích nesmí být stavěny žádní ubytovací jednotky ani stany, karavany, stanové přístřešky a podobně. Povolené je pouze parkování přepravníků na dopravu koní.

● JE ZAKÁZÁNO PITÍ ALKOHOLU PŘED  A BĚHEM BITVY. Je to risk se zdravím svým i ostatních účinkujících, o drogách nemluvě. Alkohol z nikoho lepšího bojovníka neudělá a na slunci se jeho účinky násobí. Po bitvě bude jistě dost času na oslavu.

 

Přihlášení na akci

Od každého, kdo se chce akce aktivně zúčastnit, je potřeba se přihlásit na stránkách Spolku NORTH WESTERN TERRITORY. Nutné to je udělat co nejdříve, vzhledem k možnosti úpravy scénáře a hlavně zajištění technického zázemí pro akci.

Zaregistrovat se je možno buď v registračním formuláři, nebo přímou editací v níže uvedeném odkazu do příslušné tabulky, případně elektronickou poštou na E-mail: petrvalvoda@seznam.cz.

Důležité je označit, jako kdo se přihlašovaný účastní bitvy (indián, voják .....).

Položku „teepee“ vyplní pouze ten, kdo ho bude skutečně stavět. Ti, kteří budou nocovat v jeho teepee, kolonku nevyplní. Nemá cenu dopravit na akci spoustu tyčí navíc, které se tam potom válí a ničí.

 

Kolonku „stan“ vyplní účastníci, kteří budou tábořit v šeltru, jehlanu, „áčku“, domečku… Pokud dotyčný nepožádá o tyče, očekává se, že si přiveze své.

 

Registrace ukončena dne 8.7.2022.  

 

Přihlásit se je ještě možné na místě.

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Na bitvu 2022 se můžete zaregistrovat

vyplněním následujícího formuláře.

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ


(vyplněný e-mail nebude uveřejněn v seznamu registrovaných)

 

nebo

přímo sami editací na následujícím odkazu do tabulky:

 

 

SEZNAM REGISTROVANÝCH 

(tabulka pro registraci)

 

nebo na E-mailem na:

 

petrvalvoda@seznam.cz

 

kde je potřeba uvést potřebné údaje v níže uvedených tabulkách

(na které straně chcete bojovat, iniciály, zda máte koně, stan, týpí, palnou zbraň),

Uvedený postup lze uplatnit při změnách a úpravách.

 


Seznam registrovaných

 

 níže uvedené tabulky budou průběžně aktualizovány

takže při registaci do formuláře se v tabulce vaše údaje neobjeví okamžitě.

 

Aktuální seznam registrovaných je tedy v odkazu: "SEZNAM REGISTROVANÝCH"

 

Indiáni a trapeři:

 

Indiáni a trapeři Jméno Příjmení Přezdívka Kůň Stan Palné zbraně Týpí
1 Jiří Perkner Wiyaka Tanka - Pérák - - Ano Ano
2 Zdeňka Perknerová Péračka - - - -
3 Ludmila Zusková - - - Ano Ano
4 Miloš Zuska Žíbro - - Ano -
5 Jan Matys Redfox - - - -
6 Tomáš Novák Šedý Medvěd - - Ano -
7 Romana Hajasová Tichá voda - Ano - -
8 Jaroslava Zusková Žežulka -   - Ano
9 Thomas Bussian - - - Ano  
10 Vladimír Dundr Bedna Bubák - - Ano Ano
11 Alena Kameníková Ála - - - -
12 Miloš Nohl - - - Ano -
13 Pavel Eichler Pavouk -   Ano -
14 Jaroslav Wolf Jerry - Ano Ano -
15 Blanka Wolf - - - - -
16 Jiří Alexander Pedro - - Ano Ano
17 Jindřich Pittner - - Ano Ano -
18 Martin Koblížek Molik - - - -
19 Vendula Koblížková Vendy - - - -
20 Pavel Rohel - - - Ano Ano
21 Jaroslav Moucha Špagi - - Ano Ano
22 Zdeněk Beneš Kid-Kráčí v dešti - Ano Ano Ano
23 Luboš Kašparovský Wanill - Ano Ano Ano
24 Walter Giessmann Walda - - Ano  
25 Jiří Macháček Machy - - Ano Ano
26 Miroslav Fuka Žirda - - Ano -
27 Hana Fuková Hačawa - - - -
28 Irena Vraná Iriska Ano - - -
29 Veronika Verbířová - Ano - - -
30 Nikola Beerová - Ano - - -
31 Veronika Hubertová - Ano - - -
32 Olga Doležilová Panenka - - - -
33 Stanislav Orban Stanley - - Ano Ano
34 Josef Formánek Medvěd - - vlastní tyče Ano
35 Eva Formánková + 1 - - - - -
36 Ladislav Andrle Bratránek - - Ano -
37 Soňa Votavová Sedí tiše - - - -
38 Marek Kvapil Šusťák - - Ano -
39 Milan Židek - - - - Ano
40 Zuzka Stojanová - - - - -
41 Jitka Pazderová Jitřenka - - - -
42 Jiří Líčko Brada - - - -
43 Margita Líčková Gigi - - - -
44 Karel Špaček Yuha Tohatu/ Karlos - - - Ano
45 Lenka Myrtesová Teteniča /Myrteska - - - Ano
46 Karel Špaček - - - - -
47 Roman Hampl Thathanka - - ano ano
48 Jakub Hampl - - - ano -
49 Andrea Janová - - - ano -
50 Ondřej Soukup - - - - -
51 David Krojer Johny - Ano - -
52 Ondřej Krojer - - - - -
53 Petra Krojerová - - Ano - -
55 Luboš Vostatek Kojoš - Ano - -
56 Eliška Kunkelová Lištička - - - -
57 Jakub Havelka - - - - -
58 Denisa Venclová - - - - -
59 Jan Poláček Jenda - . - -
60 Vojtěch Vrátník   - - - -
61 Eliška Vrátníková   - - - -
62 Pavlína Babelová   - - - -
63 Nikolas Gottvald   - - - Ano
64 Simona Szabo   - - - -
65 Jan Poláček Jenda - - - -
66 Veronika Cingrová Makvagabo Ano   - -
67 Jakub Sieber Hubený péro Ano - - -
68 Dalibor Szabo Dáda - - Ano -
69 Marek Šteker Tathanka gleška     Ano Ano
70 Miluše Rollová Naška Ano      
71 Barbora Boháčová Vagosh Ano      
72 Petra Šebestová Ma-o-ri - - - -
73 Oldřich Hahn Chodící Medvěd-Bílá Vydra - Ano Ano -
74 Petr Maťha Tulák - Ano Ano -
75 Josef Janů Joe - Ano Ano -
76 Míla Pletichová Lasička - - - -
77 Lenka Radilová Světluška - - - -
78 Přemek Černý   - - - -
79 Martin Vaněk +1   - - ano -
80 Michal Zahrádka   - - - -
81 Mirek Mertl Židovský fotograf - - - -
82 Pavel Hupka Victorio   Ano - -
83 Petr Vrána Vrána - - - -
84 Anna Vránová - - - - -
85 Michala Hackerschmiedová - - - - -

* + Hunkpapové 15x, 4 pušky, vlastní tyče

Vojáci:

Vojáci Jméno Příjmení Přezdívka Kůň Stan Palné zbraně
1 Pavel Najman Zvíře Ano Ano Ano
2 František Leden - - - Ano
3 Jiří Kobza Arab - - Ano
4 Dominik Kalaš Modroočko - - Ano
5 František Ambrož Luza, Fery - Ano Ano
6 Daniel Pavel - Ano Ano Ano
7 Jan Šembera - Ano Ano Ano
8 Olaf Ketchupson - - Ano Ano
9 Liška Ketchupovna - - - Ano
10 Hanz Ketchupson - - Ano Ano
11 Ritchi Peck - - Ano Ano
12 Dada Pissman - - Ano Ano
13 Petr Gergedowsky   Ano    
14 Josef Švestka Mattu - ano ano
15 Jiří Nedvěd Sokol - ano ano
16 Adéla Švestková Malá vydra - - -
17 Zdeněk Novák Smrťáček - ano ano
18 Niky Vyhnálková   - - -
19 Jakub Charvát Choro   Ano Ano
20 Milan Ráfa Ráfa 1 2 6
21 Míša Ráfová   1 1 3
22 Jan Mráček Mac - - Ano
23 Mariana Mašková Ráfová nejmladší   Ano Ano
24 Michal Dlouhý Máchal   1 ano
25 Václav Neubauer       ano
26 Jaroslav Lhoták       ano
27 Tomáš Kalvoda Kalíšek     ano
28 Alexandr Gába Sasha     Ano
29 Petr Maťha Tulák   Ano Ano
30 Mirek Veselý Bizon   Ano Ano
31 Ami Ráfová Amina 1   2
32 Jaroslava Janů     Ano  
33 Lukáš Baďurik       Ano
34 Libor Doležal Hrabě   Ano Ano
35 Matyáš Vyhnálek        
36 Marek Vyhnálek -     Ano
37 Tomáš Saidl Hasič     ANO
38 Honza Hák Hook   Ano Ano
39 Filip Hák Vosa     Ano
40 Michal Sotak - - - -
41 Vlastimil Opplt dědek dave - - Ano
42 Miroslav Veselý Bizon - - Ano

 

Osadnící a dřevaři:

Osadníci a dřevaři Jméno Příjmení Přezdívka Stan Palné zbraně
1 Jan Krajnik Felčar Ano Ano
2 Josef Kadava Tom - -
3 Tomáš Fiala Big Pig Ano Ano
4 Alena Lednová - - -
5 Stefan Betak - - Ano
6 Lucie Alice Eliášová Elis Ano -
7 Martin Horváth Horvy Ano Ano
8 Miroslav Kunz - - Ano
9 Markéta Zemanová Maky - -
10 Iveta Zemanová - - -
11 Radka Švestková Kalašová Švestička - -
12 Jan Vajs   Ano Ano
13 Lucie Vyčítalová   Ano -
14 Petr Soukup Magik - Ano
15 Petra Jirásková   - -
16 Petr Viktorin   Ano Ano
17 Tonda Kabeláč Vřískot - Ano
18 Ivča Hammer   - Ano
19 Helena Goodman   - Ano
20 Dominik Goodman   - -
21 Veronika Frolíková Veverka - Ano
22 Zdeněk Kačírek Golem   Ano
23 Jan Adamčík John lékárník Ano  
24 Hana Adamčíková Betty    
25 Iveta Šmídová   - Ano
26 Tomáš Šmíd   - Ano
27 Jana Kulhanová   Ano Ano
28 Václav Bukovjan Buki - Ano
29 Josef Vlček Vlčák - Ano
30 Nikola Ekrtová Prcek Ano -
31 Daniela Vencláková      
32 Jiří Kočí Kocour - Ano
33 Pavel Janovský Jezevec - Ano
34 Pavlína Janovská Pája - Ano
35 Jitka Háková - - -
36 Steffen Bretschneider Dirty Steve Ano Ano
37 Pavlína Janovská Pája   Ano
38 Jan Prokop -   Ano
39 Jiří Trnka -   Ano
40 Simone Kubovy Virginie Ano -
41 Barbora Maťhová - Ano Ano
42 David Maťha -   Ano
43 Štěpánka Maťhová - Ano -
44 Hans Lunze - - -
45 Jiří Hála Šampus - Ano
46 Lucie Sedláčková - Ano -
47 Filip Řepík - - -
48 Therese Laué - - -
49 Veronika Olehlová - - Ano
50 Václav Lomič Vlk Ano  
51 Lenka Vyhnálková      
52 Zdeněk Bílek Barbar Ano Ano
53 Brian Bílek      
54 Saša Ryvolová Wickie Ano  
55 Marie Kasperová Bouřka    
56        

 

 

SCÉNÁŘ

zkrácený pro publikaci na webu k základní informaci účastníků

 

POSLEDNÍ INDIÁNSKÉ VÁLKY

9. 7. 2022 BŘEZNO U CHOMUTOVA

FORT PHIL KEARNY 1867

 

       Upravená rekonstrukce skutečných historických událostí. Nacházíme se na pláních pod Horami Velkého rohu u pevnosti Fort Phil Kearny na Bozemanově stezce ve Wyomingu v létě roku 1867, půl roku po tzv. Fettermanově masakru. Většina kmenů jižních plání chce uzavřít nové smlouvy s vládou US a odejít do rezervací. Naopak kmeny severních plání, zejména Lakotové, severní Šajeni a severní Arapahové, uznávající jako svého vůdce náčelníka Rudého oblaka, podmiňují uzavření nové smlouvy odchodem armády z indiánských území a zrušení vojenských pevností. Podporu mají v kongresu US, který chce s indiány jednat. Velení armády v čele s generály Grantem, Shermanem a Sheridanem je rozhodně proti. Neustále se opakují vzájemné útoky z obou stran. Pořádek má zjednat nový velící generál Hancock, velitelem jeho jízdy je plukovník Custer. Velitelem pevnosti je plukovník Wessels.

      V kraji, kde jsou zimy kruté, je nutné udělat dopředu velké zásoby palivového dřeva. To mají zajistit sjednaní dřevaři pod ochranou vojáků. Indiáni jsou stále více rozzlobení. Jsou to ideální podmínky pro konflikt, který brzy vypukne.

 

14:00 výstřel z děla zahajuje „bitvu“

 

1. Scéna – úvod

POPIS SITUACE

      V indiánském táboře probíhá normální každodenní život. Náčelníci sedí okolo ohně a pokuřují. Ženy vaří, čistí kůže, debatují, děti hrají lakros, shiny a cvičí lukostřelbu. Mladíci se předvádějí. Jízdní indiáni pasou koně u tábora, vozí děti atp.

     V pevnosti probíhá normální život, pěchota cvičí před pevností pořadová cvičení. Osadníci obchodují a očumují. Stráže jsou rozestavěny na svých stanovištích.

     Mimo pevnost se nachází stanoviště dřevařů, které si vláda najala, aby zajistili zásoby dřeva pro pevnost na zimu. Je tam i malý oddíl vojáků na stráži.

     Z pevnosti vyjíždí hlídka kavalerie vedená plukovníkem Custerem. Při průjezdu okolo indiánské vesnice, je hlídka zpozorována a pár neukázněných mladíků začne ječet a provokovat. Kavaleristé zpozorní a připraví se k obraně. Náčelníci ale mladíky usměrní. Situace se uklidní a jízda vyjede za horizont.

 

2. Scéna – příjezd dřevařů

POPIS SITUACE

       Kavalerie se nad remízkou míjí s přicházející novou partou dřevorubců sjednaných ve Fort Laramie. Ti zamíří ke stanovišti pracujících dřevařů. Kavalerie se vrací z objížďky okolo stanice dřevařů. Velitel novým dřevorubcům doporučí, aby poslali své rodiny do pevnosti, kde je to pro ně bezpečnější. Pak kavalerie odjíždí do pevnosti. Následují ji rodiny dřevařů, několik chlapů zůstává.

      Situaci z remízky sledují indiánští zvědové. Zjišťují, že běloši porušují smlouvu uzavřenou s Velkým bílým otcem ve Washingtonu. Další wašiču (běloši) přicházejí bez souhlasu náčelníků na jejich území, staví pevnosti, vyměřují cestu pro ohnivého oře a dokonce kácí stromy na dohled od indiánského tábora. Pošlou zprávu náčelníkům.

      Jízdní indiáni podávají zprávu od zvědů o přítomnosti bělochů a jejich počínání. Náčelníci rozhodnou o vyslání parlamentářů.

 

3. Scéna – příjezd indiánských parlamentářů

POPIS SITUACE

      Z indiánské vesnice vyjíždí parlamentáři na koních. Zastaví se na dohled pevnosti. Naproti jim vyjíždí kavaleristé vyslaní velitelem pevnosti plukovníkem Wesselsem. Velitel kavalerie plukovník Custer indiány ujišťuje, že armáda nechce zabírat jejich loviště. Dostala ale rozkaz ochránit dřevorubce, kteří byli sjednáni a vysláni sem vládními agenty z Fort Laramie, aby zajistili zásoby dřeva pro pevnost na zimu. Ukazuje jim lejstro, kterému indiáni stejně nerozumí. Bude dřevorubce chránit všemi silami.

     Indiáni to chápou jako porušení slova daného jim Velkým bílým otcem ve Washingtonu a vyjádří se jasně, že náčelníci další bílé tváře na svém území nebudou tolerovat. Odjíždějí zpět do tábora, kavaleristé se vrací do pevnosti.

 

4. Scéna – přepadení stanoviště dřevařů

POPIS SITUACE

     Parlamentáři se vracejí do indiánské vesnice. Náčelníci se radí, co dál. Potupu a nedodržování smlouvy nenechají jen tak. Vyženou dřevaře i vojáky. Ozve se buben, svolávající válečníky. Ti se malují válečnými barvami. Ale do potyčky jde jen pár mladých mužů. Náčelníci dál sedí v kruhu, pokuřují a rokují o nastalé situaci. Mladíci se rychle přesunují do blízkosti dřevařů. Čekají na povel. Hoka he.

     Důstojníkům v pevnosti je jasné, že indiáni napadnou dřevaře. Slyší až do pevnosti buben a válečný pokřik. Plukovník Wessels vysílá pěchotu, aby posílila ochranu dřevařů. Indiáni jízdní i pěší zaútočí na dřevaře.

     Útok indiánů je odražen. Končí výstřelem z děla v pevnosti a příjezdem kavalerie, která je zažene. Indiáni se stahují do vesnice.

      Dřevařům už také došlo, že bez ochrany armády přijdou o své životy, a proto se spolu s vojáky stahují do pevnosti. Kavalerie vyjíždí na patrolu za indiánskou vesnici.

 

5. Scéna – útok na pevnost

POPIS SITUACE

       Mladí bojovníci a zranění se vrací do indiánské vesnice a náčelníkům je to jasné. Bojovat o svou zemi teď musí všichni. Znovu zazní buben a válečný pokřik. Rudý oblak vyzývá k boji. Bojovníky povede Šílený kůň. Všichni muži vezmou své zbraně a vydávají se proti pevnosti. Ženy a děti zůstávají v táboře. Po cestě k pevnosti indiáni vypálí stanoviště dřevařů.

       V pevnosti důstojníci připravují obranu. Rozmisťují vojáky a děla. Vyhánějí čumily. Všichni běloši, vojáci, dřevaři i osadníci musí za palisádu. Mimo těch, kteří jsou určeni na jednotlivá strážní stanoviště a palebná postavení. Na určená místa zavádějí i ozbrojené osadníky a dřevaře. Budou bojovat o holé životy své i svých rodin.

       Všeobecný útok indiánů na pevnost. Překvapivý útok nevyšel. Jsou odraženi. Drží se z dostřelu, přímý útok na palisádu by byl sebevraždou. Přijíždí kavalerie. Projede mezi indiány a okolo diváků, ale uvítá ji mrak šípů, a proto se stáhne do pevnosti. Posádka pevnosti má víc lepších pušek a dokonce děla. Obránci střílejí z úkrytu za palisádou. Indiáni se až k pevnosti nedostanou. Žádný osobní kontakt pěších vojáků a indiánů, ale ostřelování z luků a pušek. Mnoho horkokrevných mladých bojovníků je zabito. Indiáni se stáhnou mimo dostřel a vyčkávají. Kdo má ještě čím, střílí.

        Po pátém výstřelu z děla se mezi indiány objeví tryskem jedoucí kavalerista. Je to posel od velícího generála Hancocka s rozkazem. Projede do pevnosti a podává hlášení. Vláda z rozhodnutí Kongresu jedná s indiány o nové smlouvě. Armáda má opustit pevnosti na Bozemanově stezce. Rozhořčení důstojníci a vojáci se bouří a chtějí pokračovat v boji a indiány pobít. Velitel pevnosti, plukovník Wessels svou autoritou zjedná pořádek. Indiánští náčelníci nechápou, co se v pevnosti děje. Najednou vyjedou z pevnosti kavaleristé s bílou vlajkou parlamentářů. Oznámí náčelníkům, že pevnost bude vyklizena. Náčelníci jsou spokojeni a dávají pokyn bojovníkům ke stažení a umožnění odchodu wašiču. Dosáhli svého. Už bylo dost mrtvých a zraněných bojovníků. Povedou své lidi raději na podzimní lov bizonů, který jim zajistí dostatek masa a kožešin k přežití kruté zimy.

 

6. Scéna – závěr

POPIS SITUACE

14:50 – 15:00

       Naštvaní vojáci se řadí k odchodu z pevnosti. Za nimi osadníci a dřevaři. Všechno hlídá a objíždí kavalerie. Průvod táhne okolo diváků a indiánů okolo remízky a indiánské vesnice. Nikdo nestřílí, jenom oboustranné posměšky. Vojáci ukazují, že se jednou vrátí. Indiáni dávají najevo, že se jich nebojí. Nedovolí bílým tvářím, aby se do jejich lovišť vrátily.

     V indiánské vesnici vládne radost, ženské ječí a vypraví se i s dětmi za bojovníky k pevnosti. Všichni sledují odcházející bělochy. Opravdu všichni? Mladí bojovníci ihned po odchodu vojáků vlezou do pevnosti a prohledávají ji. Rabují. Pevnost zapálí.

       Mezi tím přichází celá indiánská vesnice. Slaví se vítězství. Bubny, tanec všech.

    Moderátor Ruda oznámí, že tohle je dnes opravdu všechno. Indiáni zůstanou před pevností na děkovačku, osadníci, dřevaři, vojáci i kavaleristé se vracejí a k děkovačce se připojují.

Tak tedy mír, do příští války v roce 2023.

 

 

 

Děkujeme Všem, kteří nám dodávají fota a videa k prezentaci na těchto stránkách...

aktualizováno: 08.07.2022 09:22:10
Kopírování je povoleno pouze pro soukromé využití, nikoliv pro obohacení a tvorbu zisku. Copyright © NORTH WESTERN TERRITORY 2011-2014