Indiánské války 2021

 

,, POSLEDNÍ INDIÁNSKÉ VÁLKY  2021,,

 

GOLD IN BLACK HILL’S

 

   Zlato v Black Hill’s 

 

Březno u Chomutova

 

10. 7. 2021

 

 

 

místo konání akce (mapa)

 

 

 

 

 


 

V zájmu bezpečnosti je každý účinkující Posledních indiánských válek 2021 povinen

Dodržovat pokyny organizátorů celé akce, tedy nejen při vlastní bitvě. Například se zúčastnit společného seznámení se se scénářem a nácvik.

● Dodržovat režii celé akce zejména vlastní bitvy s ohledem na její zdárný průběh a bezpečnost aktérů.

● Scénář je svatý! Scénář i jednotlivé části doprovodného programu může měnit a upravovat podle podmínek na místě jen organizační tým. Nikdo jiný nesmí do organizace akce jakýmkoliv způsobem zasahovat! Členové organizačního týmu budou viditelně označeni.

● Svou roli každý účinkující hrajte především ke své i divácké spokojenosti.

● Bitva je divadlo pro diváka, proto se každý účinkující musí snažit celou dobu hrát svoji roli. Reagovat na zásahy (včetně protivníkových šípů a výstřelů palných zbraní), hrát otřesení, zranění a strach. Třeba je i pomáhat zraněným kamarádům (a při té příležitosti se přesvědčit, jestli nejsou zranění doopravdy). Pokud zaútočí nepřítel, je třeba ustoupit spořádaně spolu s jednotkou/skupinou bojovníků; není-li to možné, utéct na vlastní pěst a pak se snažit co nejdříve k jednotce/skupině bojovníků zase připojit. V případě, že se přesto účinkující dostane do přímého kontaktu s nepřítelem a není vybaven na boj zblízka, má povinnost nechat se bez jakéhokoliv odporu scénicky a bezpečně zabít.

● Všichni účinkující jsou povinni mít a používat zejména během akce stylové – dobové oblečení a předměty (věrohodné repliky). Je třeba, aby se každý zamyslel nad svým kostýmem, zbrojí a zbraní, jsou dobové a místně vhodné?

● Žádný účinkující nesmí narušovat program nevhodnou činností – například pořizovat si selfie během bitvy.

● MANIPULACE SE ZBRANĚMI MIMO VYHRAZENÝ PROSTOR AKCE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA! Zdraví druhých i své je třeba chránit.

● Při střelbě se nesmí přímo mířit na lidi a zvířata!

● Střelba šípy nesmí být vedena do lidí, nebo koní! Nesmí být vedena ani směrem k divákům! Nestřílí se ani do shluku bojovníků, kteří se právě věnují boji tváří v tvář, nebo do prostoru, kam střelec nevidí.

● Při bitvě si všichni hrají na válku a se 3 šípy v toulci je bojová hodnota jedince zanedbatelná (doporučený počet šípů 15 ks a více). Používají se výhradně šípy s vyměkčenou hlavicí – „bambuláky“. I tak musí být šíp opatřen letkami a dostatečným zářezem.

● Je třeba koukat, kam se šlape. Na zemi leží spolubojovníci, ale i poztrácená výstroj či šípy. Pokud účinkující sám leží jako mrtvola, měl by se snažit chránit hlavu a uvelebit se tak, aby se dostatečně kryl. Může na něj někdo další upadnout. Hrozí pak i zlomeniny...

● Šípy je možno v bitvě sbírat.

● Po bitvě je třeba posbírat všechny šípy v dohledu, ne jen své, a donést je na předem určené místo. Totéž platí o poztrácených částech výstroje a výzbroje.

● Kdo se chce zúčastnit bitvy jako střelec z palné zbraně kategorie „D“, musí mu být 18 let a více.

● Střelba palnými zbraněmi nesmí být vedena na hlavu lidí nebo koní! Při střelbě na nepřítele se doporučuje mířit „na chlapa, který stojí na chlapovi, na kterého jako pálím“.

● Palné zbraně se smí používat pouze kategorie „D“. Musí být označeny tormentační značkou, pokud je skrytá, musí majitel předložit tormentační protokol.

● Všechny zbraně používané během akce podléhají registraci na místě. Musejí být před akcí předloženy k evidenci!

● U ručních palných zbraní je zakázáno používat ucpávky.

● Chladné zbraně (šavle, tomahavky, kopí, sekery a další) jsou ostré repliky původních zbraní, nedají se nahradit! Při kontaktu s nepřítelem / v osobních soubojích je nutno být opatrný, aby nedošlo ke zranění žádné z osob ani koní.

● Jezdci na koních musí ovládat svoje zvíře tak, aby nedošlo ke zranění nikoho ze zúčastněných (lidí i ostatních koní). Pokud si jezdec není jist, že svého koně jistě ovládáte v jakékoli mezní situaci, raději se do bitvy nenahlásí.

● Všichni účinkující jezdci musí umět ovládat svého koně jednou rukou, aby mohli mít v druhé zbraň (kopí, tomahawk, pušku, šavli…) a mohli bojovat na kontakt s protivníkem.

● Není možné se jen tak projíždět z jedné strany bitvy na druhou! Koně musí být naučeni zvládat výstřely z děl, pušek, mávání různými předměty, křik, oheň a výbuchy pyrotechniky, nebo jiné efekty. Velmi dobře zvažte, jestli přivezete s sebou hřebce!

● Koně používané během akce musí mít udělané krve a očkování pro tento rok a obojí musí být uvedeno v dokladech koně.

● Doklady koní musí být předloženy k evidenci ihned při příjezdu do prostoru konání akce Pavlu Najmanovi.

● V prostoru pro ustájení koní ve výbězích nesmí být stavěny žádní ubytovací jednotky ani stany, karavany, stanové přístřešky a podobně. Povolené je pouze parkování přepravníků na dopravu koní.

JE ZAKÁZÁNO PITÍ ALKOHOLU PŘED  A BĚHEM BITVY. Je to risk se zdravím svým i ostatních účinkujících, o drogách nemluvě. Alkohol z nikoho lepšího bojovníka neudělá a na slunci se jeho účinky násobí. Po bitvě bude jistě dost času na oslavu.

 

Přihlášení na akci

Od každého, kdo se chce akce aktivně zúčastnit, je potřeba se přihlásit na stránkách Spolku NORTH WESTERN TERRITORY. Nutné to je udělat co nejdříve vzhledem k možnosti úpravy scénáře a hlavně zajištění technického zázemí pro akci.

Zaregistrovat se je možno buď v registračním formuláři, nebo přímou editací v níže uvedeném odkazu do příslušné tabulky, případně elektronickou poštou na E-mail: petrvalvoda@seznam.cz.

Důležité je označit, jako kdo se přihlašovaný účastní bitvy (indián, voják, osadník, domobrana).

Položku „teepee“ vyplní pouze ten, kdo ho bude skutečně stavět. Ti, kteří budou nocovat v jeho teepee, kolonku nevyplní. Nemá cenu dopravit na akci spoustu tyčí navíc, které se tam potom válí a ničí.

Kolonku „stan“ vyplní účastníci, kteří budou tábořit v šeltru, jehlanu, „áčku“, domečku… Pokud dotyčný nepožádá o tyče, očekává se, že si přiveze své.

 


Registrace ukončena dne 8.7.2021.  

 

Přihlásit se je ještě možné na místě

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 


 

Na bitvu 2021 se můžete zaregistrovat

vyplněním následujícího formuláře

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

nebo

přímo sami editací na následujícím odkazu do tabulky:

 

SEZNAM REGISTROVANÝCH

 

nebo na E-mail 

 

petrvalvoda@seznam.cz

 

kde je potřeba uvést potřebné údaje

(na které straně chcete bojovat, iniciály, zda máte koně, stan, týpí, palnou zbraň),

nebo změny a úpravy

 


Seznam registrovaných

 

 níže uvedené tabulky budou průběžně aktualizovány

takže při registaci do formuláře se v tabulce vaše údaje neobjeví okamžitě.

 

Aktuální seznam registrovaných je tedy v odkazu: Seznam registrovaných

 

Indiáni Jméno Příjmení Přezdívka Kůň Stan Palné zbraně Týpí
1 Jaroslav Moucha Špagi - - ano ano
2 Lenka Dajčová   - -   ano
3 Eva Dajčová   - -    
4 Ludmila Zusková Koláček   ano ano  
5 Jan Matys Redfox - -    
6 Tomáš Novák Medvěd - - ano  
7 Miloš Zuska Žíbro - - ano ano
8 Jaroslava Zusková Žežulka        
9 Zdeněk Zika Nutella   ano ano  
10 Achim Gesch Meti   ano ano  
11 Marek Kvapil Šusťák     ano  
12 Pavel Hupka Victorio        
13 Michael Chriske Dreaming wolf       ano
14 Barbora Boháčová Padající mrak ano      
15 Nela Andrlová Zraněná srna ano      
16 Jakub Sieber Hubené péro ano      
17 Miluše Rollová Naška ano      
18 Josef Formánek Medvěd       ano
19 Eva Formánková          
20 Vladimír Sobota ten ktorý striela lukom     ano  
21 Miloš Nohl       ano  
22 Lenka Myrtesová Teteniča        
23 Karel Špaček Kájík        
24 Karel Špaček Yuha Tohatu        
25 Václav Šebek Náčelník     ano  
26 Milan Židek          
27 Zuzana Stojanová          
28 Martin Koblížek Molik        
29 Vendulka Koblížková Vendy        
30 Romana Hajasová Tichá Voda       ano
31 Ladislav Andrle Bratránek - - ano  
32 Soňa Votavová Sedí tiše - -    
33 Miroslav Fuka Žirda     ano  
34 Hana Fuková Hačawa        
35 Oldřich Hahn Chodící Medvěd     ano  
36 Olga Doležilová Panenka       ano
37 Stanislav Orban Stanley     ano  
38 Lenka Poláčková Pežuta Win        
39 Ludmila Poláčková Modropírko        
40 Denisa Stojanová          
41 Veronika Hubertová   Ano Ano    
42 Irena Vraná   Ano Ano    
43 Jitka Pazderová Jitřenka        
44 Karolína Hanková Ježeček        
45 Michaela Hackerschmiedová Welshmisha        
             

 

Vojáci Jméno Příjmení Přezdívka Kůň Stan Palné zbraně
1 Pavel Najman Zvíře Ano Ano Ano
2 Josef Dajč Kovboj Ano   Ano
3 Olaf Ketchupson Kečup   Ano Ano
4 František Leden       Ano
5 Liška Fox Kečupovna Lištica   Ano Ano
6 Ráfa Mašek Ráfa Ano Ano Ano
7 Míša Mašková Myša Ano Ano Ano
8 Amálka Mašková Ami Ano Ano Ano
9 Vlasta Oncirk       Ano
10 Petr Gergiedowský   Ano    
11 Adéla Švestková Malá Vydra      
12 Zdeněk Novák Smrťáček   Ano Ano
13 Jiří Nedvěd Sokol   Ano Ano
14 Kamila Karpíšková Kejmina   Ano Ano
15 Tomáš Hahn       Ano
16 Petr Soukup     Ne Ano
17 Daniel Pavel   Ano Ano Ano
18 Jan Šembera   Ano Ano Ano
19 Jakub Charvát Choro   Ano Ano
20 David Richter Blázen   Ano Ano
21 Jan Špatný Slepejš   Ano Ano
22 Karel Češpiva pobočník   Ano Ano
23 Jan Špatný Slepejš   Ano Ano
24 Karel Češpiva Pobočník   Ano Ano
25 František Šusta Generál     Ano
26 Radek Faigl Ládovač   Ano Ano
27 Jan Ptáček Pták     Ano
28 Pavel Šindelář     Ano Ano
29 Matiáš Vileta Massa Bob     Ano
30 Pavel Hradecký Diverzant     Ano
31 Josef Janů       ano
32 Jaroslava Janů        
33 Václav Vošický        
34 Jiří Kučera Mamut     Ano
35 Tomáš Kučera Tom     Ano
36 Jan Mráček Mac     Ano
37 Vladimír Vinduška Hranicar 9.pluk U. S.Army     Ano
38 David Čurda     Ano Ano
39 Mariana Mašková     Ano Ano
40 Alexandr Gába Sasha     Ano
41 Jan Hák Hook   Ano Ano
42 Vlastimil Opplt Dedek Dave     Ano
           

 

Domobrana Jméno Příjmení Přezdívka Kůň Stan Palné zbraně
1 Tomáš Fiala Bag-Pig-Lišák   ano ano
2 Pavel Vašud Křivejzub ano ano ano
3 Jindřich Pittner     ano ano
4 Štefan Betak     ano ano
5 Zdeněk Beneš Kid-Ten který kráčí v dešti   ano ano
6 Luboš Kašparovský Wanill   ano ano
7 Josef Janota Jezevec     ano
8 Dalibor Szabo Dáda   ano ano
9 Dominik Kalaš Modroočko     ano
10 Lenka Němcová     ano  
11 Zdeněk Bílek BARBAR   ano ano
12 Josef Vlček Vlčák     ano
13 Sven Johst Momo   ano ano
14 Pavel Janovský Jezevec     ano
15 Jeník Váňa JeŇýk ano ano ano
16 Filip Hák       ano
           

 

Osadníci Jméno Příjmení Přezdívka Kůň Stan Palné zbraně
1 Antonín Kabeláč Vřískot     ano
2 Pavlína Soukupová        
3 Alena Lednová        
4 Lucie Alice Eliášová Elis   ano  
5 Míra Kubový     ano ano
6 Michal Gallo     ano ano
7 David Solar Solík   ano ano
8 Josef Procházka Pida   ano ano
9 Dana Cerhanová Oříšek   ano ano
10 Jaroslav Wolf JerryWolf   ano ano
11 Jan Krajnik Felčar   ano ano
12 Josef Švestka Mattu   ano ano
13 Radka Švestková Kalašová Švestička      
14 Petra Marešová        
15 Lucie Starostová Lu      
16 Josef Kadava Tom      
17 Brian Bílek        
18 Jiří Bureš     ano ano
19 Simone Kubovy Virginie   ano ano
20 Hans-Christoph Lunze Old Man   ano ano
21 Miloš Hummel     ano ano
22 Jitka Klepačová        
23 Luboš Halama Lišák   ano ano
24 Jana Halamová Lišáková      
25 Dušan Drenina     Ano Ano
26 Veronika Frolíková     Ano Ano
27 Karolina Kociánová     ano  
28 Pascal Frenay        
29 Martin Horváth Horvy   ano ano
30 Steffen Bretschneider Dirty Steeve   ano ano
31 Jan Adamčík John   ano  
32 Hana Adamčíková Betty      
33 Saša Ryvolová Wickie   ano  
34 Vašek Lomič Vlk      
35 Petra Šebestová Ma-ori      
36 Matyáš Dokoupil        
37 Iveta Zemanová        
38 Markéta Zemanová Maky      
39 Marlena Majerčinová        
40 Michaela Lakomá        
41 Petr Grunt       ano
42 Vojtěch Bureš       ano
43 Jitka Háková        
44 Terezka Háková Terka      
           

 


 GOLD IN BLACK HILL’S

   Zlato v Black Hill’s 

 

scénář

Předmluva:

      Píše se rok 1874, je 2. července. A tehdy ještě podplukovník George Armstrong Custer se vydává se svou kavalérií na území Black Hill’s v jižní Dakotě. Má tu mapovat terén pro výstavbu budoucí železnice a zároveň ověřit možnost těžby zlata v této krajině.

       

Obraz 1:

     V Black Hill’s žije několik mužů v malé osadě, kteří se snaží zbohatnout nálezem zlata. Z toho nejsou indiáni nijak nadšeni, jelikož se běloši nachází blízko jejich posvátných míst. Ale protože je bělochů málo, neobávají se narušení svého území. Poblíž osady je malá vojenská posádka s opevněním a v ní pár vojáků, kteří mají dohlížet na klid v teritoriu.

    Po několika neúspěšných pokusech se na zlatokopy usměje štěstí a narazí na bohatou žílu a vypuká zlatá horečka. Do Black Hill’s přijíždí karavana osadníků a zlatokopů. Z důvodu neznalosti terénu a špatného vedení se dostávají na posvátné území indiánů. Těm dochází trpělivost a útočí na přijíždějící karavanu.

   Po krátkém boji přijíždí kavalerie v čele s Georgem Armstrongem Custerem, která má kvůli zlaté horečce posílit posádku pevnosti a zasahuje do nerovného boje ve snaze pomoci osadníkům. Úspěšně se jí podaří útok indiánů odrazit a připojuje se ke karavaně, aby jí bezpečně doprovodila do zlatokopecké osady. Tam se Custer s osadníky rozloučí a dává kavalerii povel k odjezdu do nedaleké pevnosti. Noví osadníci se vítají se stávajícími a začínají s výstavbou dalších obydlí.

   Po příjezdu do pevnosti je velitelem vyslán posel se zprávou o stupňujících se problémech s indiány a s žádostí o další rozkazy k řešení této situace.

 

Obraz 2:

        Noví osadníci začínají budovat osadu a rozjíždí se těžba zlata v již vyhloubených dolech. Před pevností probíhá vojenský výcvik a kavalerie odjíždí na hlídku po okolí. Jelikož v osadě zlatokopů dochází zásoby masa, rozhodli se najatí stopaři, v čele se zkušeným lovcem Tomem Hornem, vyrazit na nebezpečný lov na indiánské území. Po úspěšném lovu a zatíženi vahou statného srnce, se rozhodnou zkrátit si cestu do osady. Bohužel přímo přes posvátné pohřebiště indiánů, kde odpočívá jejich milovaný náčelník Čapawaha Tanka. Toho si všimnou dva indiánští stopaři a snaží se bělochy vyhnat z posvátné půdy. V nastalé potyčce Tom jednoho z indiánů zastřelí. Druhému se podaří uniknout a vrací se do vesnice, kde přednese radě starších, co se stalo. Tato zpráva vyvolá vlnu nevole, zejména u mladých bojovníků. Proto se rozhodnou pomstít porušení dohod útokem na osadu zlatokopů a vojenské opevnění. Lovci se vrací do osady, kde vypráví, co se stalo a varují osadníky před možnou odplatou indiánů. Zlatokopové předávají tuto informaci i vojákům. V osadě i ve vojenské pevnosti se připravují na možný útok indiánů. Ženy a děti z osady se přesouvají do bezpečí vojenského opevnění.

 

Obraz 3:

        Indiáni útočí na osadu a vojenské opevnění. Do vojenského opevnění se jim nedaří dostat, avšak osada je nechráněná a výpady indiánských válečníků jsou úspěšné. Osadníci se brání vším, co mají k dispozici, ale s nevelkým úspěchem. Na pomoc však přijíždí kavalerie vracející se z hlídky. Indiáni jsou po krátké bitvě odraženi a stahují se do vesnice. Custer vydává povel k nástupu a následnému přesunu jednotky do pevnosti. Před vjezdem do pevnosti je informován jejím velitelem, že útok indiánů byl neúspěšně podniknut i na pevnost. V danou chvíli se vrací posel s rozkazem o přemístění indiánů do rezervace. Dále informuje, že rada starších již byla vyrozuměna o jednání na neutrální půdě.                                      

 

Obraz 4:

   Custer doprovázen jízdní hlídkou se vydává na místo rokování, aby s indiány dohodl jejich přesun do nedaleké rezervace.

   Rada starších vědoma si vojenské síly, kterou skýtá pevnost, se rozhodne zúčastnit se rokování. Kmenoví náčelníci doprovázeni několika bojovníky se vydávají na předem smluvené místo. Hodlají s Custrem rokovat o možné dohodě, aby byl znovu nastolen mír. K rokování byli přizváni i zástupci zlatokopecké osady.

   Všichni se setkávají na smluveném místě mezi osadou a táborem. Jednání však probíhá neuspokojivě. Custer nepřipouští mírovou dohodu, jelikož rozkaz zní přesunout indiány do rezervace. Kmenoví náčelníci nesouhlasí a odvolávají se na smlouvu z Laramie, kde jim bylo toto území přislíbeno. Odmítají se rozkazu o přesunu podřídit. Custer, rozhořčen neúctou indiánů k uniformě a armádnímu rozkazu, jim dává ultimátum ohledně jejich rychlého přemístění do rezervace. Nasedá na koně a odjíždí i s doprovodem k pevnosti.

  Pobouření náčelníci se vrací zpět do tábora. Na jednacím místě tak zůstávají pouze mladí válečníci a osadníci.

   V tom mladý indiánský lovec v Tomovi poznává onoho muže, který při potyčce u pohřebiště zastřelil jeho druha. Dochází mezi nimi ke střetu a Tom indiána postřelí. Rozzuření válečníci se na Toma vrhnou. V nastalém zmatku zbytek osadníků prchá do osady. Indiáni přemoženého Toma skalpují a ponechávají ho na místě jeho osudu. S postřeleným druhem se navrací do tábora, kde už to vře a všichni se připravují na konečný boj. Vědí, že jestli nepobijí osadníky i armádu, budou muset své území opustit. 

 

Obraz 5:

  Indiáni v bojové náladě vyrážejí do osady zlatokopů. Mají jediný cíl, všechny osadníky navždy umlčet. Jen tak jim může být zachováno jejich území. Nemají tušení, že příliv nových osadníků je už nezastavitelný a jejich dny, jako svobodného národa, jsou nenávratně pryč. Ve vesnici zůstávají jen starší a děti.

   V osadě zatím řeší, jak indiánům jejich brutální čin oplatit. Nemají ani tušení, že jsou již obklíčeni množstvím indiánů, kteří se chystají zaútočit.

   V tu chvíli se indiánští válečníci vrhají na osadu. Zabíjí každého, koho potkají, muže, ženy i děti. Nikdo nesmí přežít. Osadníci se snaží bránit, ale jsou zaskočeni rychlým útokem. V rozestavěné osadě není moc míst, kam se uchýlit. Díky zápalným šípům spousta stanů začíná hořet.

   Náhle vzduch protne obrovský výbuch. Jednomu z indiánů se podařilo podpálit sklad se střelným prachem určeným na odstřelování dolu.

   Tento výbuch je tak mohutný, že je viditelný i v nedaleké pevnosti. Armáda na nic nečeká a vedena Custrem se okamžitě vydává na pomoc osadníkům.

   Jízda se do osady dostává jako první a nemilosrdně likviduje jednoho indiána za druhým. Když dorazí pěchota, přesouvá se kavalerie do indiánského tábora, kde zabijí všechny, co v táboře zůstali. Poté se vrací do osady, aby znovu podpořila své pěší jednotky, které mezitím utrpěly znatelné ztráty. Nachází jen pár nejlepších indiánských bojovníků, kteří před jízdou prchají do divočiny. Ta je pronásleduje. NIKDO NESMÍ PŘEŽÍT!

 

Dovětek:

            Nález bohaté žíly zlata v nedalekém Deadwoodu rozpoutal zlatou horečku. Nezastavitelný je příval osadníků a zlatokopů, kteří takříkajíc na kostech budují nové a nové osady a města. Nenávratně tak mění krajinu indiánů a bizonů………..

 

 

Děkujeme Všem, kteří nám dodávají fota a videa k prezentaci na těchto stránkách...

aktualizováno: 08.07.2021 15:03:27
Kopírování je povoleno pouze pro soukromé využití, nikoliv pro obohacení a tvorbu zisku. Copyright © NORTH WESTERN TERRITORY 2011-2014
Překladač